Podpis elektroniczny

Dlaczego warto wybrać oferowany przez nas podpis kwalifikowany Certum?

Certum jako pierwsze w Polsce zaoferowało certyfikat, który jest rozpoznawany jako zaufany w dokumentach PDF otwieranych w oprogramowaniu Adobe. Oznacz to, że odbiorcy Twoich dokumentów na całym świecie będą mieli jasny komunikat, że mają do czynienia z wiarygodnym dokumentem opatrzonym bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Do czego jeszcze wykorzystasz podpis elektroniczny?

 • kontaktów drogą elektroniczną z ZUS
 • nadawania mocy prawnej dokumentom w kontaktach prawnych przez Internet
 • pozyskiwania wypisów elektronicznych dotyczących wszystkich podmiotów gospodarczych wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) (pdi.cors.gov.pl)
 • podpisywania urzędowej korespondencji z podmiotami administracji publicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej
 • składania e-deklaracji podatkowych (www.e-deklaracje.gov.pl)
 • zawierania umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej
 • wystawiania faktur w formie elektronicznej
 • uczestniczenia w aukcjach i przetargach elektronicznych (np. www.e-przetarg.pl)
 • podpisywania raportów do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF)
 • zgłaszania drogą elektroniczną zbiorów danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO)
 • składania e-deklaracji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG)

Jakie są zalety korzystania bezpiecznego podpisu elektronicznego z certyfikatu kwalifikowanego?

 • jeden certyfikat kwalifikowany służy do kontaktów z wieloma instytucjami/urzędami drogą elektroniczną
 • możliwość załatwiania spraw urzędowych, biznesowych, cywilno-prawnych za pośrednictwem internetu oraz skrócenie czasu ich realizacji
 • zastąpienie dotychczasowej „dyskietki” w kontaktach z ZUS przez urządzenia, które można podłączyć do standardowych portów dostępnych w każdym komputerze klasy PC (np. USB)
 • zabezpieczenie podpisanych dokumentów elektronicznych przed zmianami przez osoby nieupoważnione
 • znacznie prostsze, szybsze i tańsze przeszukiwanie elektronicznych archiwów
 • dostępność urzędów elektronicznych online przez 24h/dobę, 7 dni w tygodniu